Ponúkame

vynosenie a odvoz odpadu

z bytových a nebytových priestorov

 • vynosenie odpadu
 • rozobratie odpadu
 • likvidácia odpadu
Viac info

Čistenie

kontajnerových stojísk

Bratislava a okolie

 • nábytok
 • chladničky
 • postele
Viac info

Vypratávanie

odpadu zo záhrad

vrátane odvozu na skládku

 • vynosenie a odvoz nadrozmerného odpadu
 • vynosenie starého nábytku
 • odvoz na skládku
Viac info
24+ rokov na trhu
1872t odvezeného odpadu z kontajnerových stojísk
1500t odvezeného odpadu z bytových a nebytových priestorov
25+ aktuálne zazmluvnené firmy

Vypratávanie bytových a nebytových priestorov:

Vynosenie a odvoz nábytku z bytov a domov, pivníc, povál, záhrad a nebytových priestorov. Taktiež vykonávame pravidelné dočisťovanie kontajnerových stojísk vykonávame pre nasledovné subjekty:

 • K.R.S., s.r.o.
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov Majerníkova 42-52, Bratislava
 • Bytový podnik Petržalka, s.r.o.
 • BYT - DOM, s.r.o.
 • DOMUS Bratislava, s.r.o.
 • Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov Tománkova
 • Správcovské bratislavské družstvo
 • Bytoservis spol. s.r.o.
 • Jozef Fandel - URBYT - správa bytov
 • SBYT, s r. o.
 • Byty s.r.o.
 • vsp, s. r. o.
 • SVB-Krásnohorská 5-7
 • KS Komfort - Servis s.r.o.

Od roku 1993 po súčasnosť

sme zabezpečili odvoz, vytriedenie, likvidáciu objemného odpadu v odhadovanom objeme:

 • Dočisťovanie kontajnerových stojísk

  Pri bežnom dočisťovaní kontajnerových stojísk a odvoze nadrozmerného odpadu to za uplynulé obdbie predstavuje objem cca 1872 ton

 • Vypratávanie obytných domov

  Pri vypratávaní priestorov obytných domov, bytov, rodinných domov, nebytových priestorov predstavuje objem odpadu cca 2500 ton.

 • Likvidácia odpadu

  Odpad pozorstáváva predovšetkým z vyprataného nábytku, drevného odpadu, chladničiek, práčiek, okienk, stavebných sutín a pod.

Ponuka služieb

Odstraňovanie odpadu

Vypratávanie bytov a domov

vynosenie a odvoz z bytu starého nábytku, postele a sedačiekvynosenie, …
Viac info

Vypratávanie
pivníc

vynosenie a odvoz starých bicyklov, kočíkov pneumatík, krabíc a hračiek, …
Viac info

Vypratávanie
povál

vynosenie a odvoz dreveného odpadu, krabíc, starého papiera, škridiel, …
Viac info


Vypratávanie
záhrad

vynosenie starého záhradného náradia, nábytku, železa, dreva, dosák, sutiny, …
Viac info

Vypratávanie nebytových priestorov

vynosenie, odvoz a likvidácia odpadu z garáži, hál, skladov, miestností, …
Viac info

Čistenie kontajnerových stojísk

napríklad nábytok, chladničky, postele, kreslá, drevo, linoleá, koberce, …
Viac info


Odvoz odpadu Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadov v Bratislave priamo na skládku. Zabezpečíme odvoz odpadu, likvidácia odpadu, dovoz a odvoz materiálov.
Viac info