Čistenie kontajnerových stojísk


Vyzametanie stojiska od drobných nečistôt a odvoz nadrozmerného odpadu uloženého mimo kontajnerov, ako napríklad:

  • nábytok
  • chladničky
  • postele
  • kreslá
  • drevo
  • linoleá
  • koberce

Dočisťovanie robíme dvakrát týždenne.