Firma OBNOSTAV bola založená v roku 1993.

Naša činnosť spočíva hlavne v práci spojenou s vypratávaní bytových a nebytových priestorov, vypratávanie obytných domov pivníc, kočikární, sušiarní a pod., vypratávanie rodinných domov a vypratávanie kancelárskych priestorov, dočisťovaním kontajnerových stojísk, odvoze nadrozmerného odpadu pri nich nahromadeného.

Na vykonávanie prác spojených s vypratávaním nebytových prestorov v obytných domoch, bytoch, rodinných domoch a pod. je potrebné vykonať obhliadku miesta. Na základe vykonanej obhliadky je možné stanoviť cenu za prácu a odhadnúť termín jej realizácie. Za bežné dočisťovanie kontajnerových stojísk je stanovená cena po dohode so zástupcami vlastníkov bytov jednotlivých obytných domov.

Objem odpadu triedime na odpad drevo, rozbité skrine a drevené časti nábytku, plasty, papier, sklo a kovový šrot.

Pri práci využívame dve nákladné vozidlá:
  • MAZDA 2200 - 1,5 t. nosnosť
  • OPEL Movano - 2,5t. nosnosť

Dočisťovanie kontajnerových stojísk vykonávame 3x týždenne pre jednotlivých odberateľov a to v lokalitách: Petržalka, Ružinov, Dlhé Diely a Karlova Ves.

Ponuka služieb

Odstraňovanie odpadu

Vypratávanie bytov a domov

vynosenie a odvoz z bytu starého nábytku, postele a sedačiekvynosenie, …
Viac info

Vypratávanie
pivníc

vynosenie a odvoz starých bicyklov, kočíkov pneumatík, krabíc a hračiek, …
Viac info

Vypratávanie
povál

vynosenie a odvoz dreveného odpadu, krabíc, starého papiera, škridiel, …
Viac info


Vypratávanie
záhrad

vynosenie starého záhradného náradia, nábytku, železa, dreva, dosák, sutiny, …
Viac info

Vypratávanie nebytových priestorov

vynosenie, odvoz a likvidácia odpadu z garáži, hál, skladov, miestností, …
Viac info

Čistenie kontajnerových stojísk

napríklad nábytok, chladničky, postele, kreslá, drevo, linoleá, koberce, …
Viac info


Odvoz odpadu Bratislava

Odvoz a likvidácia odpadov v Bratislave priamo na skládku. Zabezpečíme odvoz odpadu, likvidácia odpadu, dovoz a odvoz materiálov.
Viac info