Odvoz odpadu Bratislava


Ponúkame vám službu - Odvoz a likvidácia odpadov v Bratislave priamo na skládku. Zabezpečíme odvoz odpadu, likvidácia odpadu, dovoz a odvoz materiálov.

Odvoz odpadu Bratislava. Odpad znášame z povál, pivníc, bytov, nebytových priestorov priamo do auta pracovníkmi.

  • pristavíme vám nákladné auto priamo na určené miesto a v určenom čase
  • naše kákladné auto ej o kapacite 8 m3
  • pracujeme 7 dní v týždni
  • ponúkame odvoz zmiešaného odpadu, stavebného odpadu, betónu, dreva, bio odpadu, plastov, keramiky,...
  • odvozom opadu zaručujeme jeho likvidáciu na zákonom povolených skládkach.