Vypratávanie záhrad


Na záhradách sa nachádzajú rôzne chatky, prístrešky a búdy. Často sa stane, že si ich zapraceme nepotrebným materiálom a nevieme ich ďalej používať. Preto vám ponúkame aj službu vypratanie záhrad, ktorá zahŕňa:

  • vynosenie a odvoz nadrozmerného odpadu z chatiek, prístreškov a búd
  • vynosenie starého záhradného náradia, nábytku, železa, dreva, dosák, sutiny, pneumatík, chladničiek, televízorov, kobercov
  • odvoz na skládku